Dziś jest:
2022-09-19    
Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda    

 

URZĄD MIASTA IMIELIN

 

Burmistrz Miasta ogłasza konkurs ofert na powierzenie zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta imielin na realizację programu zdrowotnego p.n. "zapobieganie próchnicy u dzieci uczęszczających do trzeciej i czwartej klasy szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina w 2014 roku"

data publikacji: 17.01.2014r.

 

Zarządzenie Nr BM 0050.53.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 20.12.2013r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Imielin przeznaczonych do wydzierżawienia, na okres 3 lat położonych w rejonie ul. Ściegiennego obejmujący części działek nr: 1031/130, 1029/130, 1387/440, 1385/19.

 data publikacji: 07.01.2014r.

 

Zarządzenie Nr BM 0050.52.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 20.12.2013r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Imielin przeznaczonych do wydzierżawienia, na okres co najmniej 10 lat położonych w rejonie ul. Ściegiennego obejmujący części działek nr: 1031/130, 1029/130, 1387/440, 1385/19.

 data publikacji: 07.01.2014r.

 

Zarządzenie Nr BM.0050.47.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 31.10.2013 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Imielin przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

data publikacji: 06.11.2013 r.


Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia poniżej 14.000 euro na interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt w 2014 roku z terenu Miasta Imielin oraz ich utrzymanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt

 

data publikacji: 05.11.2013 r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wydawania gazety lokalnej"Kurier-Imielińska Gazeta Samorządowa"

 

data publikacji: 31.10.2013r.

 

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia poniżej 14.000 euro na wynajem lodowiska syntetycznego

 

data pulikacji: 25.10.2013r.

 

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia poniżej 14.000 euro na zorganizowanie plenerowego pokazu sztucznych ogni w noc sylwestrową 2013/2014

 

data publikacji: 25.10.2013r.

 

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Imielinie przy ul. Sokolej

 

data publikacji: 23.10.2013r.


 Burmistrz Miasta Imielin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Imielinie w rejonie ul. Kolejowej, Karola Miarki, Wiosennej

 

data publikacji: 23.10.2013r.

 

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres co najmniej 10 lat nieruchomości położonej w Imielinie w rejonie ul.Satelickiej

 

data publikacji: 11.10.2013r.

 

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Imielinie przy ul. Imielińskiej

 

data publikacji: 11.10.2013r.

 

Zarządzenie Nr Bm.0050.43.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 27.09.2013 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Imielin przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

data publikacji: 04.10.2013 r.

 

Zarządzenie  Nr BM.0050.40.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 09.09.2013 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Imielin przeznaczonych do wydzierżawienia, na okres co najmniej 10 lat położonych w rejonie ul. Satelickiej obejmujący działki nr 3,  4

 

data publikacji: 09.09.2013 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.39.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 09.09.2013 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Imielin przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

data publikacji : 09.09.2013 r.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta Imielin na realizację programu zdrowotnego p.n. "Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród mieszkańców Imielina w wieku powyżej 20 lat w 2013 roku"

 

data publikacji: 03.09.2013 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.38.2013 Burmistrze Miasta Imielin z dnia 02.09.2013 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działek, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonych w rejonie ul. Kolejowej, Karola Miarki, Wiosennej, Michała Drzymały w Imielinie

 

data publikacji: 02.09.2013 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.37.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 02.09.2013 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego działki, położonej przy ulicy Sokolej w Imielinie

 

 

data publikacji : 02.09.2013 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.35.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 29.08.2013r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w rejonie ul. Imielińskiej w Imielinie

 

data publikacji : 29.08.2013 r.

 Informacja - Uczniowie , mieszkańcy Imielina uczęszczający dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości – maturą (z wyjątkiem uczniów klas I –III szkoły podstawowej) mogą się ubiegać o stypendia naukowe.

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasto Imielin.

 

 data publikacji 23.08.2013 r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu pisemnego konkursu ofert na najem lokalu użytkowego na okres do lat 3 lat przeprowadzonego w dniu 29 lipca 2013 r., zgodnie z Zarządzeniem nr BM.0050.26.2013

 

data publikacji: 23.08.2013 r.


 

 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadamia, że dnia 7 sierpnia 2013 roku w godzinach od 13-tej do 14-tej w Dąbrowie Górniczej wystąpiło przekroczenie o 3µg/m3 oraz w Bielsku Białej w godz. 13-15 o 15µg/m3 wartości progowej (180µg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (240µg/m3).

 

 data publikacji : 08.08.2013 r.

 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadamia, że dnia 5 sierpnia 2013 roku w godzinach od 16-tej do 18-tej w Katowicach wystąpiło przekroczenie o 8µg/m3 wartości progowej (180µg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (240µg/m3).

 

data publikacji : 06.08.2013 r.

 

Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Oddziału Rejonowego w Mysłowicach na wsparcie  realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych i krajoznawczych oraz imprez rekreacyjnych dla osób starszych oraz samotnych z Imielina" w okresie od 14 sierpnia do 31 października 2013 roku.

 

data publikacji : 01.08.2013 r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu pisemnego konkursu ofert na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat przeprowadzonego w dniu 23 lipca 2013 r., zgodnie z Zarządzeniem nr BM.0050.22.2013

 

 data publikacji : 30.07.2013 r.

 

Zarządzenie Nr BM.0050.26.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 29.07.2013r.  w sprawie : sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat i przeprowadzenia pisemnego konkursu ofert

 

Formularz ofertowy

 

 

Umowa najmu wzór

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        data publikacji: 29.07.2013 r.


Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Imielin

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            data publikacji: 23.07.2013 r.

 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Imielin - ulica Zacisze
 

 

    data publikacji: 08.07.2013 r.

 

Zarządzenie Nr BM.0050.23.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 04.07.2013r. w sprawie : sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Imielin przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.22.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 28.06.2013r. w sprawie : sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat i przeprowadzenia pisemnego konkursu ofert

 

Formularz ofertowy

 

Umowa najmu wzór

 

 Burmistrz Miasta Imielin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących niezabudowanych nieruchomości przy ul. Janusza Kusocińskiego, Św. Br. Alberta, Józefa Hallera

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.19.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA II ELEGANCE nr rej. SBL Y531

 

 

ZARZĄDZENIE NR NR BM 0050.14.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 19.04.2013 r. w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Imielin przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.


ZARZĄDZENIE NR BM 0050.18.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 07.05.2013 r. w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Imielin przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

data publikacji: 08.05.2013 r.

 

Zarządzenie Nr BM.0050.17.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 7 maja 2013 r.w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży działki w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego, położonej przy ul. Św. Br. Alberta w Imielinie


Załącznik nr.1 do Zarządzenia Nr BM.0050.17.2013 Burmistrza Miasta Imielin - Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze i przetargu ustnego nieograniczonego

 

mapa Św. Br. Alberta

 

 

data publikacji: 07.05.2013 r.

 

Zarządzenie Nr BM.0050.15.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży działek w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego, położonych w rejonie ul. Hallera w Imielinie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia NR. BM.0050.15.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 30 kwietnia 2013 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.

 

mapa Hallera
Zarządzenie Nr BM.0050.16.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży działek, w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego, położonych u zbiegu ulic Tadeusza Banachiewicza i Janusza Kusocińskiego w Imielinie.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia NR. BM.0050.16.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 30 kwietnia 2013 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.

 

mapa Kusocińskiegodata publikacji: 06.05.2013 r.

 

 

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia poniżej 14.000 euro na obsługę gastronomiczną :

- festynu plenerowego "Sobotka na Kopcu" dnia 20 maja 2013 roku,

- festynu plenerowego pt. „XV Dni Imielina” w dniach 6-7 lipca 2013 roku.

 

data publikacji: 17.04.2013 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.13.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 12.04.2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Imielin

 

Projekt Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Projekt Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/148/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania i porządku na terenie gminy Imielin

 

data publikacji: 17.04.2013 r.

 

 

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza konkurs ofert na powierzenie zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta Imielin na realizację programu zdrowotnego p.n.” Wczesne wykrywania raka gruczołu krokowego wśród mężczyzn Imielina w grupie wiekowej 55 – 65 lat w roku 2013.”

 

data publikacji: 08.04.2013 r.

 

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

data publikacji: 29.03.2013 r.

 

Zarządzenie Nr BM.0050.11.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 25.03.2013 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Imielin przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

data publikacji: 29.03.2013 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o przeprowadzeniu powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta Imielin w 2013 roku

data publikacji: 28.03.2013 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.10.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Imielin

 

 

Projekt Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 

data publikacji: 18.03.2013 r.

 

 

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 17 grudnia 2012 roku do dnia 22 stycznia 2013 roku

data publikacji: 07.02.2013 r.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta Imielin na realizację programu zdrowotnego p.n. "Zapobieganie próchnicy u dzieci uczęszczających do trzeciej i czwartej klasy szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina w 2013 roku"

data publikacji: 06.02.2013 r.

 

 

 Zarządzenie Nr BM.0050.7.2012 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 04.02.2013 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

data publikacji: 06.02.2013 r.

 

 

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza konkurs ofert na powierzenie zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta Imielin na realizację programu zdrowotnego p.n.” zapobieganie próchnicy u dzieci uczęszczających do trzeciej i czwartej klasy szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina w 2013 roku”

 

data publikacji: 16.01.2013 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM 0050.2.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 02.01.2013 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Imielin przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

data publikacji: 08.01.2013 r.

 

 

Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty

 

 

załącznik graficzny do uchwały

 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty

 

 

załącznik do Prognozy Oddziaływania na Środowisko

 

 

Wzór - uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty

 

Powyższe informacje można uzyskać klikając w poniższy link

http://www.mpzp.eu/wylozenie/imielin/index.html


 data publikacji: 17.12.2012 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

data publikacji: 10.12.2012 r.

 

 

Zapytanie ofertowe na wydawanie gazety lokalnej  "KURIER – IMIELIŃSKA GAZETA SAMORZĄDOWA"

 

data publikacji: 22.11.2012 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.54.2012 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Imielin

 

Projekt uchwały Rady Miasta Imielin  w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin

 

Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 

Projekt uchwały uległ zmianie poprzez zmianę zapisu dotyczącego określenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
W § 3 usunięto zapisy netto + VAT i wprowadzono opłaty zawierające podatek od towarów i usług.

 

Poniżej zamieszczamy projekt uchwały po zmianie, który wniesiony będzie pod obrady Rady Miasta.

 

Projekt uchwał Rady Miasta Imielin w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 

Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Projekt uchwały Rady Miasta Imielin  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

 

Projekt uchwały uległ zmianie poprzez zmianę zapisów dotyczących określenia wysokości cen za dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów i zagospodarowania tych odpadów.
W § 2 usunięto zapisy netto +VAT i wprowadzono opłaty zawierające podatek od towarów i usług.


Poniżej zamieszczamy projekt uchwały po zmianie, który wniesiony będzie pod obrady Rady Miasta.

 

Projekt uchwał Rady Miasta Imielin w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

 

Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

data publikacji: 19.11.2012 r.

 

 

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia poniżej 14 tys. EURO na zorganizowaniu plenerowego pokazu sztucznych ogni w noc Sylwestrową 2012/2013

 

data publikacji: 19.11.2012 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.53.2012 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 06 listopada 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na 2012 rok 

 

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Młodzi Aktywni

data publikacji: 06.11.2012 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM 0050.51.2012 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 26.10.2012 r. w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Imielin przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

data publikacji: 29.10.2012 r.

 

 

Informacja - Burmistrz Miasta Imielin informuje, że zostały przyznane stypendia uczniom, mieszkańcom miasta Imielin w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasto Imielin

data publikacji: 23.10.2012 r.

 

 

Zarządzenie NR BM.0050.50.2012 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 22 października 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Miasta Imielin z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok


Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie Programu Współpracy Miasta Imielin z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok

data publikacji: 22.10.2012 r.

 

 

Zarządzenie NR BM.0050.49.2012 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 22 października 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie podziału Miasta Imielin na stałe obwody głosowania

 

Projekt  uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie podziału Miasta Imielin na stałe obwody głosowania

 

data publikacji: 22.10.2012 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.48.2012 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 17 października 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie i projekt Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Imielin

 

Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie


Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Imielin

 

data publikacji: 19.10.2012 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.47.2012 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 17 października 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości Uchwały Nr XXIII/131/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podziału Miasta Imielin na okręgi wyborcze

 

Uchwała Nr XXIII/131/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podziału Miasta Imielin na okręgi wyborcze

 

data publikacji: 17.10.2012 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.46.2012 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 12.10.2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Imielin

 

Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Imielin

 

data publikacji: 12.10.2012 r.

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin - w sprawie składania wniosków o przyznanie na rok 2013 stypendiów sportowych  dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 

Wniosek

data publikacji: 09.10.2012 r

 

 

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres co najmniej 10 lat nieruchomości położonej w Imielinie przy ul. Józefa Hallera

data publikacji: 06.09.2012 r.

 

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w mieście Imielin

data publikacji: 30.08.2012 r.

 

 

 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na realizację programu zdrowotnego p.n. "Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród mieszkańców Imielina w wieku powyżej 20 lat w 2012 roku"

data publikacji: 30.08.2012 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.42.2012 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 21 sierpnia 2012 r. w  sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w mieście

 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w mieście - Boczna, Polna

 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w mieście - Na Sarganach

data publikacji: 21.08.2012 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.38.2012 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Imielin przeznaczonej do wydzierżawienia, na okres co najmniej 10 lat położonej przy ul. Hallera obejmującej działkę nr 2422/315

data publikacji: 14.08.2012 r.

 

 

Informacja - Uczniowie, mieszkańcy Imielina uczęszczający dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości – maturą (z wyjątkiem uczniów klas I –III szkoły podstawowej) mogą się ubiegać o stypendia naukowe.

 data publikacji: 9.08.2012 r.

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta Imielin na realizację programu zdrowotnego p.n.”Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród mieszkańców Imielina w wieku powyżej 20 lat w 2012 roku”

data publikacji: 9.08.2012 r.

 

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 9 lipca do 6 sierpnia 2012 r.

 

data publikacji: 7.08.2012 r.

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Imielin

 

data publikacji: 1.08.2012 r.

 

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Imielinie przy ul. Sokola. ( Pasieczki )

data publikacji: 1.08.2012 r.

 

Spotkanie z Mieszkańcami w sprawie planowanej budowy drogi ekspresowej S-1

data publikacji: 31.07.2012 r.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników - Wyprawka szkolna 2012/2013

data publikacji: 30.07.2012 r.

 

Oferta złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistwów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Mysłowicach w formie małego grantu

data publikacji: 30.07.2012 r.

 

Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Bpa Adamskiego, Rubinowej i Podmiejskiej

 

 

załącznik graficzny do uchwały


Prognoza Oddziaływania na Środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Bpa Adamskiego, Rubinowej i Podmiejskiej

 

 

załącznik do Prognozy Oddziaływania na Środowisko

 

 

wzór - uwagi do miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Bpa Adamskiego, Rubinowej i Podmiejskiej

 

data publikacji: 09.07.2012 r.

  

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Bpa Adamskiego, Rubinowej i Podmiejskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

data publikacji: 02.07.2012 r.

 

 

 Zarządzenie Nr BM 0050.23.2012 Burmisrrza Miasta Imielin z dnia 05.06.2012 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Imielin przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

data publikacji: 28.06.2012 r.

 

 

Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulicy Szaniawskiego

 

załącznik graficzny do uchwały

 

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulicy Szaniawskiego

 

załącznik do prognozy oddziaływania na środowisko

 

wniosek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulicy Szaniawskiego

 

data publikacji: 25.06.2012 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.22.2012 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego działki, położone przy bocznej ulicy Ścigiennego w Imielinie

 

mapa

data publikacji: 18.06.2012 r.

 

 

Nowa nazwa ulicy w mieście

data publikacji: 18.06.2012 r.

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulicy Szaniawskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

data publikacji: 14.06.2012 r.


Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do wglądu publicznego w dniach od 25 czerwca do 23 lipca 2012 r.

data publikacji: 13.07.2012 r.

 

 

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Imielinie w rejonie ul. Kolejowej, Karola Miarki, Wiosennej, Michała Drzymały

 

mapa

data publikacji: 14.06.2012 r.

 

 

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Imielinie w rejonie ul. kolejowej, Karola Miarki

 

mapa

 

data publikacji: 14.06.2012 r.

 

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia poniżej 14.000 euro na obsługę gastronomiczną festynu plenerowego pt. „XIV Dni Imielina” w dniach 7-8 lipca 2012 roku

data publikacji: 21.05.2012 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.20.2012 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 14.05.2012 r. w sprawie sporządzenia  i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Imielin przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

data publikacji: 21.05.2012 r.

 

 

 Zarządzenie Nr BM.050.19.2012 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 14.05.2012 r. w sprawie sporządzenia o ogłoszenia wykazu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Imielin przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

data publikacji: 21.05.2012 r.

 
 
 
 
 
data publikacji: 11.05.2012 r.
 
 
 
 
data publikacji: 25.04.2012 r.


 

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia poniżej 14.000 euro na koncert plenerowy podczas imprezy plenerowej pt. „XIV Dni Imielina” w dniu 7 lipca 2012 roku

data publikacji: 25.04.2012 r.

 

 

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia poniżej 14.000 euro na kompleksowe zabezpieczenie od strony technicznej rodzinnego festynu plenerowego pt. „EKO – FESTYN IMIELIN’ 2012 ” w dniach 16 i 17 czerwca 2012 roku

data publikacji: 23.04.2012 r.

 

 

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia poniżej 14.000 euro na organizację od strony artystycznej rodzinnego festynu plenerowego pt. „EKO – FESTYN” Imielin 2012 ” w dniach 16 i 17 czerwca 2012 roku

 

data publikacji: 23.04.2012 r.

 

 

Ogłoszenie - Burmistrz Miasta Imielin ogłasza konkurs ofert na powierzenie zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta Imielin na realizację programu zdrowotnego p.n. "Wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego wśród męźczyzn Imielina w grupie wiekowej  55 - 65 lat w roku 2012"

 

data publikacji: 16.04.2012 r.

 

 

ZMIANY NUMERÓW BUDYNKÓW ORAZ NAZW ULIC

data publikacji: 05.04.2012 r.

 

 

 

 Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia poniżej 14.000 euro na obsługę gastronomiczną rodzinnego festynu plenerowego pt. „Sobótka na Kopcu” dnia 28 maja 2012 roku

data publikacji: 03.04.2012 r.


 

 

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia poniżej 14.000 euro na kompleksowe zabezpieczenie od strony artystycznej rodzinnego festynu plenerowego pt. „Sobótka na Kopcu” dnia 28 maja 2012 roku

 

data publikacji: 03.04.2012 r.


 

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia poniżej 14.000 euro na kompleksowe zabezpieczenie od strony technicznej rodzinnego festynu plenerowego pt. „Sobótka na Kopcu” dnia 28 maja 2012 roku

 

data publikacji: 03.04.2012 r.

 

 

Zarządzenie Nr BM 0050.11.2012 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 28.03.2012 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Imielin przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

mapa

data publikacji: 29.03.2012 r.

 

 

Ogłoszenie - Burmistrz Miasta Imielin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Imielinie w rejonie ul. Kolejowej, Karola Miarki

 

mapa - ul. Kolejowa, Karola Miarki

 data publikacji: 28.03.2012 r.

 

Ogłoszenie - Burmistrz Miasta Imielin ogłąsza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Imielinie w rejonie ul. Kolejowej, Karola Miarki, Wiosennej, Michała Drzymały

 

mapa - ul. Kolejowa, Karola Miarki, Wiosenna, Michala Drzymały

 data publikacji: 28.03.2012 r.


Ogłoszenie - Burmistrz Miasta Imielin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Imielinie w rejonie ul. Józefa Hallera i przy ul. Św. Brata Alberta

 

mapa - Św. Brata Alberta

mapa - Józefa Hallera

 data publikacji: 28.03.2012 r.

 

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

 data publikacji: 28.03.2012 r.


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na realizację programu zdrowotnego pn. "Zapobieganie próchnicy u dzieci uczęszczających do trzeciej i czwartej klasy szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina w 2012 roku"

 

 

 Burmistrza Miasta Imielin informuje że zostały przyznane stypendia za wysokie wyniki sportowe uzyskane w roku 2011 najlepszym zawodnikom z Imielina

 

 

Zarządzenie Nr 0050.6.2012 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 10.02.2012 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej w posiadaniu Gminy Imielin przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 

mapa - ul. Pokoju

 

 

Ogłoszenie - Burmistrz Miasta Imielin ogłasza konkurs ofert na powierzenie zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta Imielin na realizację programu zdrowotnego p.n.” Zapobieganie próchnicy u dzieci uczęszczających do trzeciej i czwartej klasy szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina w 2012 roku”

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.4.2012 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działek, w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego, położonych w rejonie ul. Hallera i ul. Św. Br. Alberta w Imielinie


mapa - ul. J. Hallera

mapa - ul. Św. Brata Alberta

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.3.2012 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego działki, położone w rejonie ul. Kolejowej i przy ul. Karola Miarki w Imielinie

 

mapa - ul. Kolejowa i ul. Karola Miarki

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.2.2012 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działek, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonych w rejonie ul. Kolejowej, Karola Miarki, Wiosennej, Michała Drzymały w Imielinie

 

mapa - ul. Kolejowa, ul. K. Miarki, ul. Wiosenna, ul. M. Drzymały

 

 

Zarządzenie Nr BM 0050.1.2012 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 04.01.2012 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Imielin przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

mapa

 

 

Informacja o wyniku I przetargu  ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Imielinie, w rejonie ul. Wandy, Józefa Hallera i przy ul. Św. Brata Alberta

 

 

 Burmistrz Miasta Imielin ogłasza - o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę, na okres co najmniej 10 lat działki przy ul. Józefa Hallera w Imielinie

 

Zarządzenie Nr 0050.50.2011 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 10.11.2011 r.  w sprawie sporządzenia  i ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej w posiadaniu Gminy Imielin przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 

 Burmistrz Miasta Imielin informuje, że zostały przyznane stypendia uczniom, mieszkańcom miasta Imielin
w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasto Imielin


 

 Ogłoszenie - Burmistrz Miasta Imielin ogłasza II przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres co najmniej 10 lat nieruchomości położonej w Imielinie

mapa


 

Ogłoszenie - Burmistrz Miasta Imielin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Imielinie w rejonie ul. Wandy, Józefa Hallera i  przy ul. Św. Brata Alberta

mapa - ul. Wandy

mapa - ul. J. Hallera

mapa - ul. św. Brata Alberta

mapa

 

 

Ogłoszenie o skladaniu wniosków o przyznanie stypendium sportowego na 2012 rok

- wniosek o przyznanie stypendium sportowego na 2012 rok

- uchwała nr V/21/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Imielin

 

 

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na dzierżawę, na okres co najmniej 10 lat nieruchomości położonych przy ul. J. Hallera i ul. Nowozachęty w Imielinie

 

Ogłoszenie - Burmistrz Miasta Imielin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Imielinie w rejonie ul. Kolejowej, Karola Miarki, Wiosennej

 

mapa

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.40.2011 Burmistrza Miasta Imielin z dnia  14  września 2011 r. w sprawie:  wyznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego działek, położonych w rejonie ul. Wandy, ul. Hallera, przy ul. Piotra Ściegiennego i ul. Św. Br. Alberta  w Imielinie.

 

mapa - ul. Wandy

mapa - ul. J. Hallera

mapa - ul. Piotra Ściegiennego

mapa - ul. św. Brata Alberta

mapa

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny o wydaniu decyzji znak ZR-6220.003.2011 z dnia 06.09.2011r. stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi powiatowej 5923S , ul. Dzikowej w Lędzinach i Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów”

 

 

Informacja o wyniku II przetargu z dnia 8.09.2011r. na sprzedaż nieruchomości położonych w Imielinie, w rejonie ul. Kolejowej,Karola Miarki, Wiosennej, Michała Drzymały.

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu pisemnego konkursu ofert na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat przeprowadzonego w dniu 24 sierpnia 2011 r, zgodnie z Zarządzeniem nr BM.0050.34.2011

 

 

Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu informuje, że uczniowie, mieszkańcy Imielina uczęszczający dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości – maturą (z wyjątkiem uczniów klas I – III szkoły podstawowej) mogą się ubiegać o stypendia naukowe

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego "Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób Układu krążenia wśród mieszkańców Imielina w wieku powyżej 20 lat w 2011 roku"

 

 

Ogłoszenie o przetargu 20.09.2011 r. - Urząd Miasta Imielin

załącznik nr 1 - mapa

załącznik nr 2 - mapa

 

 

Referat Gospodarki Komunalnej informuje, że Burmistrz Miasta Imielin przeznaczył do najmu lokal użytkowy tzw. boks nr 1 znajdujący się w obiekcie komunalnym w Imielinie przy ul. Imielińskiej 87

 

- umowa o najem lokalu użytkowego

 

- formularz ofertowy na najem lokalu użytkowego tzw. boksu nr 1 zlokalizowanego w budynku przy ul. Imielińskiej 87

 

Zarządzenie Nr BM.0050.34.2011 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie: przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego tzw. boksu nr 1 znajdującego się w obiekcie komunlanym w Imielinie przy ul. Imielińskiej 87

 

 

Ogłoszenie - Burmistrz Miasta Imielin ogłasza konkurs ofert na powierzenie zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta Imielin na realizację programu zdrowotnego  p.n.”Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród mieszkańców Imielina w wieku powyżej 20 lat w 2011 roku”.


 

Ogłoszenie - Burmistrz Miasta Imielin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Imielinie w rejonie ul. Kolejowej, Karola Miarki, Wiosennej, Michała Drzymały.

 

mapa

 


Zarządzenie Nr BM.0050.29.2011 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 15.07.2011 r. w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Imielin przeznaczonych do wydzierżawienia, na okres co najmniej 10 lat położonych przy ul. Hallera i Nowozachęty obejmujący działki nr 2405/319, 2422/315 i 999/304

 

 

 Zarządzenie Nr BM.0050.27.2011 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 15.07.2011 r. w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego działek, położonych w rejonie ul. Kolejowej, Karola Miarki, Wiosennej, Michała Drzymały w Imielinie

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.26.2011 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 08.07.2011 r. w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Imielin przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.25.2011 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 08.07.2011 r. w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Imielin przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.23.2011 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 20.05.2011 r. w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Imielin przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu pisemnego konkursu ofert na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat przeprowadzonego w dniu 27 maja 2011 r, zgodnie z Zarządzeniem nr BM.0050.21.2011

 

 

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nastepujących nieruchomości położonych w Imielinie w rejonie ul. Kolejowej, Karola Miarki, Wiosennej, Michała Drzymały.

 

 

Referat Gospodarki Komunalnej informuje, że Burmistrz Miasta Imielin przeznaczył do najmu lokal użytkowy nr 3 znajdujący się w obiekcie komunalnym w Imielinie przy ul. Imielińskiej 87

 

- formularz ofertowy na najem lokalu użytkowego nr 3 zlokalizowanego w budynku przy ul. Imielińskiej 87

 

- umowa o najem lokalu użytkowego

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.20.2011 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 11.05.2011 r. w sprawie gospodarowania lokalami użytkowymi, wchodzących w skłąd zasobu miasta Imielin

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego "Wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego wśród męźczyzn Imielin w grupie wiekowej 55 - 65 lat  w roku 2011"

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin - konkurs ofert na powierzenie zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta Imielin na realizację programu zdrowotnego pn: "Wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego wśród mężczyzn Imielina w grupie wiekowej 55 - 65 lat w roku 2011 "

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym (nieruchomości w rejonie ulic Kolejowej, Karola Miarki, Wiosennej, Michała Drzymały w Imielinie)

 

 

 Zarządzenie Nr BM.0050.11.2011 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego działek, położonych w rejonie ul. Kolejowej, Karola Miarki, Wiosennej, Michała Drzymały w Imielinie

 

 - mapa

 

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin dot. konkursu ofert na powierzenie zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla miasta Imielin na realizację programu zdrowotnego p.n. "Zapobieganie próchnicy u dzieci uczęszczających do trzeciej i czwartej klasy szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina w 2011 roku"

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin dot. opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Imielin w rejonie ulic Malczewskiego, Wandy, Sikorskiego i Imielińskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o wyłożeniu tych dokumentu do publicznego wglądu. 

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Imielin w rejonie ulic Malczewskiego, Wandy, Sikorskiego i Imielińskiej.

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin dot. opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Imielin w rejonie ulic Dunikowskiego, Banachiewicza i Rubinowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o wyłożeniu tych dokumentu do publicznego wglądu.

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Imielin w rejonie ulic Dunikowskiego, Banachiewicza i Rubinowej.

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin dot. opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Imielin w rejonie ulicy Szaniawskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o wyłożeniu tych dokumentu do publicznego wglądu.

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Imielin w rejonie ulicy Szaniawskiego.

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin dot. opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Imielin w rejonie ulic Bpa Adamskiego, Rubinowej i Podmiejskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o wyłożeniu tych dokumentu do publicznego wglądu.

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Imielin w rejonie ulic Bpa Adamskiego, Rubinowej i Podmiejskiej.

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin o obowiązku składania organowi podatkowemu informacji o posiadanych nieruchomościach i obiektach budowlanych

 

 

 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 07 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu