Dziś jest:
2022-09-19    
Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda    

 

ZMIANY NUMERÓW BUDYNKÓW ORAZ NAZW ULIC

 

Dynamiczny rozwój urbanistyczny Miasta Imielin, przejawiający się utworzeniem nowych obszarów inwestycyjnych wskutek uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego, w których na terenach użytkowanych wcześniej wyłącznie rolniczo powstały nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługową czy produkcyjną konieczne jest wprowadzenie zmian w numeracji porządkowej na wybranych obszarach naszego miasta. Wykaz terenów typowanych do zmian adresowych wraz z załącznikami graficznymi umieszczony jest na stronie internetowej www.imielin.pl w ogłoszeniach urzędowych. Zachowanie prawidłowej numeracji porządkowej umożliwi właściwą i jednoznaczną identyfikację nieruchomości m.in. dla skutecznego dojazdu pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, poczty itp. Zmiany będą dotyczyły przenumerowania istniejących budynków (m. in. fragmenty ulic: Wandy (nr 45a i 47), Bartniczej (nr 1, 1a, 1b, 3, 5, 7, 9 i 11), Miarki (numery parzyste od nr 16), Satelickiej (nr 18, 20, 20a, 22 i 22a), Lipowej (nr 7a, 7b, 7c, 7d, 9 i 11), Kamiennej (nr 6 i 8)) oraz zmiany dotychczasowej nazwy ulicy wraz z wprowadzeniem nowej numeracji porządkowej budynków (m.in. ulica boczna od ul. Wyzwolenia - rejon Sargan (nr 58 i 60), ulica Satelicka od ul. Zachęty (od nr 23 do 38), boczna od ulicy Bartniczej (nr 3a, 29b i 3c) oraz boczna Wandy do ul. Nowozachęty (nr 1, 3, 3a i 3b). Będą również nadane nowe nazwy ulic (m. in. ulica boczna od Wyzwolenia i boczna od Ściegiennego). W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców do nadsyłania swoich propozycji nadania nazwy ulicy z krótkim uzasadnieniem, dlaczego proponowana nazwa powinna znaleźć się w rejestrze ulic miasta.

 

Osoby, których adres zostanie zmieniony z urzędu zobowiązane będą do uaktualnienia zameldowania, wymiany dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, rejestracji działalności gospodarczej itp.

 

 

Zważywszy na niedogodności, które wynikną z planowanych zmian administracyjnych, Burmistrz Miasta zwrócił się do Starosty Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego o podjęcie stosownej uchwały, na mocy której opłaty związane z wymianą prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego pojazdu nie będą pobierane lub opłata ta będzie zmniejszona w przypadku mieszkańców obowiązanych do zmiany dotychczasowego adresu.

 

Dodatkowych informacji w powyższym zakresie udziela Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Imielin, pok. 39, tel. 32 225 41 41