Dziś jest:
2022-09-19    
Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda    

 

PLANY MIEJSCOWE

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I  DZIERŻAWY

 

Druki wniosków:

 

wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w [link]

 

wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji

Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w [link]

 

wniosek o wydanie wyrysu i wypisu :


- ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Imielin

Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w [link]

- z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin

Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w [link]

 

wniosek o wydanie opinii o zgodności projektu podziału

- z ustaleniami planu miejscowego,

- z obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu numer ....... z dnia ........ ,

- z przepisami odrębnymi.

 

wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału

 

wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w [link]

 

wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z zapisami mpzp