Dziś jest:
2022-09-19    
Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda    


Burmistrz Miasta Imielin Jan Chwiędacz

 

Szanowni Państwo,

     Serdecznie witam na stronie internetowej Imielina - miasta położonego w południowo-wschodniej części Województwa Śląskiego w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim, oddalonego o 18 km od centrum Katowic.

Imielin zajmuje powierzchnię 28 km2 i liczy ponad 8000 mieszkańców. Charakterystyczną cechą urbanistyczną miasta jest zabudowa jednorodzinna otoczona wzdłuż granic miasta lasami oraz Zbiornikiem Imielińskim. Od ponownego uzyskania samodzielności terytorialnej w 1995 roku Imielin prężnie się rozwija gospodarczo i kulturalnie, a jednym z fundamentów tego rozwoju jest dobrze funkcjonująca mała i średnia przesiębiorczość oraz rzemiosło.

    Mieszkańcy przejawiają wiele inicjatyw i angażują się w sprawy dotyczące codziennego życia miasta. Działa wiele organizacji, związków i stowarzyszeń, których członkowie są organizatorami wolnego czasu, inicjatorami wielu ciekawych przedsięwzięć na rzecz naszej społeczności oraz przekazują młodemu pokoleniu kultywowanie śląskich tradycji i wiedzę o historii miasta.Na terenie naszego miasta znajduje się wiele ciekawych miejsc i obiektów wartych zwiedzania.


    Zapraszam Państwa do odwiedzin naszego miasta  oraz na  naszą  stronę  internetową.

 

 
Burmistrz Miasta Imielin
Jan Chwiędacz

 
  

 

Burmistrz Miasta Imielin przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek

w  godzinach od  15.00 do 17.00

 

 

 

Jan Chwiędacz – pełni funkcję Burmistrza Miasta Imielin od 1995 roku (obecnie piąta kadencja). W latach 1990-1994 był członkiem Rady Osiedlowej w Imielinie, która była głównym inicjatorem odłączenia się Imielina od miasta Mysłowice. Radny Rady Miasta Mysłowice wybrany na kadencję w latach 1994-1998, pełnił funkcję radnego do 1995 tj. do powstania samodzielnego miasta Imielin. Po odłączeniu się Imielina od Mysłowic, w pierwszych dwóch kadencjach w latach 1995-1998 i 1998-2002 został wybrany Radnym oraz Burmistrzem Miasta Imielin. W wyborach bezpośrednich został wybrany na Burmistrza Miasta na kadencję w latach 2002-2006 uzyskując poparcie 87,7%, w wyborach na kadencję w latach 2006-2010 uzyskując poparcie 75%, a w wyborach na kadencję w latach 2010-2014 uzyskując poparcie 87,4% wyborców.

 

Urodził się 29 września 1956 roku w Imielinie, jako syn Pawła i Heleny z domu Synowiec, gdzie mieszka do dzisiaj wraz z żoną Danutą i trzema córkami. W Bieruniu Starym ukończył Liceum Ogólnokształcące, a następnie w roku 1980 otrzymał tytuł zawodowy magistra inżyniera na Wydziale Mechaniczno – Energetycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracował w pracowni projektowej Zakładu Badawczo-Rozwojowego „Barowent” w Katowicach. Po dwóch latach przeniósł się do kopalni „Piast” w Bieruniu ( Zakład Przeróbki Mechanicznej), jako pracownik dozoru.

 

W okresie 15 lat sprawowania funkcji Burmistrza wykonano m.in. rozbudowano i zmodernizowano budynek Urzędu Miasta , Dom Kultury "Sokolnia", budynek Komisariatu Policji, Szkołę Podstawową .Wybudowano nowy Ośrodek Zdrowia, zaplecze sportowe przy ul. Hallera, Biblitekę Miejską, oczyszczalnię ścieków z kanalizacją dla 60% mieszkańców miasta.

 

Odznaczony złotą odznaką honorową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego.