Dziś jest:
2022-09-19    
Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda    
Mistrzostwa Śląska w kolarstwie MTB
2010-09-30 12:33
REGULAMIN
Mistrzostw Śląska w kolarstwie górskim (MTB)
IMIELIN 09.10.2010 (sobota)
CEL:
- popularyzacja kolarstwa górskiego w regionie śląskim
- zachęcanie młodzieży do czynnego uprawiana tej dyscypliny sportu
- promocja miasta Imielin

ORGANIZATOR:
- Śląska Federacja Sportu w Katowicach
- Śląski Związek Kolarski
- UKS Gimnazjum Imielin

TERMIN I MIEJSCE:
- wyścig odbędzie się w dniu 09.10.2010r (sobota) w Imielinie na trasie wyznaczonej przez organizatora. Zapisy w dniu imprezy od 10:00 do 11:15 odprawa 11:15 start pierwszej kategorii 11:45
- Biuro wyścigu – Imielin ul. Maratońska n.p. 23 (parking obok zalewu)

UCZESTNICTWO:
- prawo startu mają zawodniczki, zawodnicy posiadający ważne licencje na rok 2010 i aktualne badania lekarskie

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW:
- wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol na dystansach:
- kat. Młodzik + Młodziczka – 30 min.
- kat. Junior Mł. + Juniorka mł. – 40 min.
- kat. Junior + Juniorka – 60 min.
- Kat. elita + kobiety open - 90 min

ZASADY FINASOWANIA:
- koszty organizacyjne ponosi organizator
- koszty przejazdu pokrywają jednostki delegujące
- startowe wg przepisów PZKol

NAGRODY:
Zawodnicy i zawodniczki za zajęcie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kat. wiekowych otrzymują medale i dyplomy mistrzostw śląska na rok 2010

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- w przypadku gdy w danej kategorii nie będzie startowało co najmniej 5 zawodników nie będą przyznawane tytuły Mistrzostw Śląska
- każdy uczestnik wyścigu startuje na własną odpowiedzialność
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione podczas trwania zawodów
- wszyscy zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie zawodów
- organizator zapewnia opiekę medyczną
- skład komisji sędziowskiej wyznaczy organizator wspólnie z Zarządem ŚlZKol w Katowicach
- w sprawach sportowych nie objętych niniejszym regulaminem i przepisami PZKol decyduje organizator w porozumieniu z sędziom głównym.
- organizator zapewnia gorący posiłek dla wszystkich uczestników.
- odpowiedzialny za organizacje wyścigu; Piotr Szafarczyk Tel.502181982

Regulamin zatwierdzono w dniu 06.09.2010 przez Zarząd Śląskiego Związku Kolarskiego w Katowicach