Dziś jest:
2022-09-19    
Imieniny:
Januarego, Konstancji, Leopolda    
Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur administracji publicznej"
2010-09-30 12:29

   Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z Katowic realizuje projekt pt: "Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur administracji publicznej" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.4: Rozwój potencjału trzeciego sektora Podziałanie 5.4.2: Rozwój dialogu obywatelskiego. Celem głównym projektu jest zapewnienie szerokiego dostępu do dobrej jakości bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla każdego zainteresowanego, poprzez działalność Punktów Poradnictwa Otwartego (PPO) - wyjaśnia Patrycja Drobniak z Biura Projektu Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie.

    Podstawową grupą odbiorców są osoby z niską świadomością prawną i obywatelską, którzy nie potrafią samodzielnie znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich problemy prawne i społeczne. W głównej mierze projekt skierowany jest do osób oraz instytucji, dla których profesjonalna pomoc prawna jest poza zasięgiem finansowym. Poradnictwo prawne w rozumieniu obowiązujących dokumentów rozumiane jest jako udzielanie osobom fizycznym porady prawnej lub informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub organizacjach właściwych do jej załatwienia, jak również pomoc w opracowywaniu pisma dotyczącego danej kwestii prawnej. Z kolei poradnictwo obywatelskie udzielane jest osobom fizycznym i organizacjom pozarządowym, które obejmuje udzielanie porad oraz informacji o prawach i obowiązkach obywatela będące metodą wsparcia
osób, które w wyniku nieznajomości przepisów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

    Tak więc porady dotyczyć mogą m.in. spraw mieszkaniowych, rodzinnych świadczeń socjalnych i ubezpieczenia społecznego oraz zatrudnienia i bezrobocia, a informacje m. in. spraw imigracji i repatriacji, relacji z administracja publiczną, finansowych, niepełnosprawności, pozbawienia wolności, spraw spadkowych, konsumenckich i własnościowych - wyjaśnia Wojciech Wasilewski - Koordynator Projektu z Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie.

    W ramach realizowanego projektu uruchomionych zostało 18 Punktów Poradnictwa Otwartego na terenie miast woj. Śląskiego. Na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego porady świadczone są w Imielinie - w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Imielińskiej 92.
Wszystkich mieszkańców powiatu serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej porady Eksperta.


PAŹDZIERNIK - Imielin ul. Imielińska 92 (gmach Miejskiej Biblioteki Publicznej)

05.10.2010r. (wtorek) - 16.00 - 20.00
08.10.2010r. (piątek) - 16.00 - 20.00
13.10.2010r. (środa) - 16.00 - 20.00
16.10.2010r. (sobota) - 10.00 - 14.00
18.10.2010r. (poniedziałek) - 16.00 - 20.00
21.10.2010r. (czwartek) - 16.00 - 20.00
25.10.2010r. (poniedziałek) - 16.00 - 20.00
28.10.2010r. (czwartek) - 16.00 - 20.00